Giới thiệu

 • Hồ sơ năng lực

  Hồ sơ năng lực

  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các thiết bị phi tiêu chuẩn: xe đẩy, jig, giá kệ, mái vòm nhà xưởng … Sản xuất và cung cấp thùng nhựa công nghiệp, thùng nhựa danpla Cung cấp vật tư...
 • Giới thiệu chung

  Giới thiệu chung

  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các thiết bị phi tiêu chuẩn: xe đẩy, jig, giá kệ, mái vòm nhà xưởng … Sản xuất và cung cấp thùng nhựa công nghiệp, thùng nhựa danpla Cung cấp vật tư...
 • Lịch sử hình thành

  Lịch sử hình thành

  Thành lập vào năm 2010 với vốn điều lệ 45 tỷ đồng. Chủ tịch HĐTV : Bà Phạm Thị Mai Giám đốc:  Bùi Thị Hải Yến Nhân lực:  50 người Xin mời xem Video